Junta de Síndicos
 • Zhang Xiaolun

  Presidente

 • Luo Qianyi

  Director

 • Ding Hongxiang

  Director

 • Tang Fuping

  Director Externo

 • Jiang Xin

  Director Externo

 • Sha Xianhua

  Director Externo

 • Zhang Xi

  Director Externo

 • Yan Weihong

  Director del Empleo